लिबाङ रोल्पा
सम्पर्क फोन:
+977-9847877672

साधारण सदस्यता आह्वान सम्बन्धी सूचना

आबश्यक कागजातहरु ः
१) रितपूर्वक भरेको आवेदन फारम ।
२) हालसालै खिचेको दुई प्रति फोटो ।
३) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४) आवद्ध सञ्चार संस्थाको नियुक्ती पत्र ।
५) कार्यरत सञ्चार संस्थाको सिफारिशपत्र ।
६) अनलाइनको हकमा सिफारिश पत्रसाथ अनलाइन दर्ता तथा नविकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
६) दुई बर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशिल रहेको प्रमाणित हुने समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेको प्रमाणसहितका सामग्री ।
७) कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा १२ कक्षा उतिर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।