लिबाङ रोल्पा
सम्पर्क फोन:
+977-9847877672

नयाँ सदस्यता आव्हान तथा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना

यस शाखा मार्फत नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (चौथो संशोधन २०७३) र सदस्यता प्राप्ती तथा नवीकरण कार्यविधि निर्देशिका २०७३ अनुसार सदस्यता लिन इच्छ्क र योग्यता पुगेका विद्यमान ऐन, नियम बमोजिम दर्ता भई निरन्तर प्रकाशन तथा प्रशारणमा रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी तथा अनलाइनमा कार्यरत क्रियाशील पत्रकारहरुलाई मिति २०७७ श्रावण २५ गतेसम्म (विदाका दिन बाहेक) कार्यालय समयमा नयाँ सदस्यताका लागि आवेदन पेश गर्न आह्वान गरिन्छ । साथै सोहीे अवधिमा महासंघका सदस्यहरुले सदस्यता नवीकरण समेत गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

क) आवद्धता

आवश्यक योग्यता

१) पत्रकारिता वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी एक वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील वा पत्रकारिता वा अन्य कुनै विषयमा प्रमाणपत्र तह (ंं२) वा सो सरह उत्तीर्ण गरी दुई वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा क्रियाशील हुनुपर्ने । तर महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, शारीरिक रुपमा अशक्त र अल्पसंख्यकको हकमा एक वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेको ।

२) १८ वर्ष पुरा भई पत्रकारितामा क्रियाशील रहेको ।

आवश्यक काजजातहरु ः

१) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३) तोकिएको ढाँचामा सञ्चार संस्थाको नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि

४) तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको सिफारिसको सक्कल

५) आवेदक पत्रकारको नाममा फरक फरक मितिमा प्रकाशन, प्रशारण भएका तीन प्रति सक्कल समाचार, रेडियो र टिभीमा कार्यरतको हकमा तीनवटा समाचार प्रसारण भएको फाइलको सिडी वा पेनड्राइभ ।

६) हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

७) महासंघले निर्धारण गरेको फारम भरी आवेदक स्वयम् उपस्थित भई दर्ता गनुपर्ने छ । सदस्यता शूल्क रु. २ हजार ( सदस्यता स्वीकृत भएपश्चात बुझाउनुपर्नेछ)

८) सूचना विभागमा अद्यावधिक भएको दरवन्दी विवरण र पारिश्रमिक भूक्तानी भएको वैंकवाट जारी तलवी विवरण (पेरोल) ।

ख) नविकरण

१) सदस्यता नवीकरणका लागि पत्रकारितामा निरन्तर संलग्न रहेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

क) नेपाल पत्रकार महासंघको परिचय पत्र

ख) कार्यरत मिडियाको परिचय पत्र

ग) गत वर्ष प्रकाशन प्रसारण भएको फरक फरक मितिका समाचारको सक्कल प्रति, सिडी र पेनड्राईभ

२) आवेदन स्वीकृत पश्चात मात्रै नविकरण शुल्क वुझाउनु पर्नेछ ।

रित नपुगी आएको आवेदन दर्ता हुनेछैन ।

थप जानकारीका लागि सम्पर्क ः ९८६६९०३२८४, ९८५७८२२२७५